MEDYCYNA PRACY

ZAKRES:

 • Wstępne i okresowe badania pracowników dopuszczające do pracy.
 • Badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 • Narażenie na promieniowanie.
 • Badanie w tropiku.
 • Badanie lekarskie osób starających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców kategorii A/B  (konsultacja lekarza uprawnionego, konsultacja okulistyczna,oznaczenie poziomu cukru
 • Badania Badanie lekarskie osób starających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców kategorii C/D/C+E/ D+E (W tym konsultacja lekarza uprawnionego, konsultacja okulistyczna, neurologiczna, laryngologiczna, oznaczenie poziomu cukru we krwi)
 • Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu:
 • - Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem
 • - Osoby przedłużające ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem
 • - Osoby wykonujące przewóz drogowy (kierowcy autobusów, ciężarówek, kierowcy taksówek)
 • - Osoby, którym cofnięto lub ograniczono uprawnienia do kierowania pojazdami (skierowana przez policję i starostwo) - Alkohol lub punkty
 • - Osoby skierowane przez lekarza jeżeli ten stwierdził możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań do kierowania pojazdem
 • - Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych lub  przewożących wartości pieniężne
 • - Instruktorzy nauki jazdy, kandydaci na instruktorów nauki jazdy, egzaminatorzy, kandydaci na egzaminatorów

Zalety:
Przychodnia posiada pełną bazę diagnostyczną do realizacji zadań z zakresu medycyny pracy i badań kierowców:

 • lekarze orzecznicy i specjaliści
 • badania laboratoryjne
 • pracownia RTG
 • spirometria
 • audiogram
 • pracownia badań psychologicznych.

Badania  medycyny pracy i kierowców planowane są tak, by były realizowane w ciągu 1 dnia.
Badania wykonywane są  od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 18:00.